Info om Nordrum Gard

Nina V. og Ola Nordrum har drevet Nordrum Gard siden 1992, sammen med sønnene Martin og Bård.
På garden finner vi også kårfolket Elna og Morits som er til stor hjelp i det daglige virket.
Ola er heltidsbonde, mens Nina jobber utenom garden.
I dag er den inngjerda marka ca. 400 daa, til gras og beite. Besetning på 32 mjølkekyr + ungdyr til påsett og kjøttproduksjon. Noen sauer og høner, hund og 2 katter.
Nordrum gard har vel 5000 daa skog og utmark.

I 2011 startet vi med pilegrimsovernatting i et restaurert bryggerhus.
Vi legger vekt på at gjestene våre skal føle seg velkommen, og at det skal være rent, trivelig og avslappende.

I "festsalen" over garasjene arrangerer vi årsjubileum og bryllup etter henvendelser.
Et kombinert tilbud med festsal og overnatting.
Våre arrangement har vært i samarbeid med en lokal kokk.

Dette er et spennende konsept, som vi vil jobbe mer med.
Tilbakemeldingene har vært positive og gode.

 Nordrum Gards Historie

Nordrum i Fåvang er ”heim-navn”, antagelig bosatt i folkevandringstida år 300-500 e.Kr.
På Åmot seter ligger det jernblæstreslagg som er C14-datert til samme tida.
Skinnbrev funnet i Diplomatarium Norvegicum datert 11. august 1425, ”a Nordreime”, er eldste dokument. Betalte Gjengjerden i 1528 (katolsk kirkeskatt): 1 lod sølv. Siden den tid har det vært samme familie på garden. Det har vært tingplass på søre Sandjordet fra førkristen tid, og tidligere merker etter vikingetidshus på Øvre Sandjordet.

På slutten av 1700 - tallet ble de eldste husa på garden flytta 150 m høgere opp hvor garden ligger nå. 1.etg i hovedhuset, som ble flytta 1771, var tidligere årestue, antagelig tømra på 1500 tallet.
De øvrige husa i inntunet og de fleste på setra fra tida 1830 til 1870.

Nyheter

2014

Jubileum, Bryllup

Klikk her

2014

Info for pilegrimer

Klikk her